Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CreativEllen geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht dient het artikel vooraf bij de CreativEllen retour gemeld te worden met het formulier herroeping of per e-mail.
Niet aangemelde retouren worden niet verwerkt.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
De (kopie) factuur dient meegestuurd te worden met het pakket.

 Uitzonderingen retourneren

– Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
–  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
–  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
–  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Retourprocedure:

Retourprocedure
Indien aan de hierboven gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan je het artikel als volgt retourneren:
Stap 1: Meld het artikel retour via info@creativellen.nl, o.v.v. het artikel dat je wil retourneren, je gegevens, een factuurnummer en eventueel de reden van retournering.
Stap 2: Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van retourmelding. In deze e-mail staan ook verdere instructies voor retourneren.
Stap 3: Verpak het artikel samen met de (kopie) factuur in een stevige verpakking en stuur het naar het adres van CreativEllen .
Retourzendingen zijn voor de kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat CreativEllen niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen.
Stap 4: Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst van je retour en bericht over de terugbetaling. Houd rekening met een verwerkingstermijn.

Creativellen
Alpherbrink 16
2741MJ Waddinxveen
Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.